Αιτήματα Λογισμικού

 

Τμήμα λογισμικού

 

Ασχολιέται με λογισμικό για υπολογιστές με στόχο την διαχείριση δεδομένων, λογιστικών έγγραφων, διαχείριση χρόνου και πόρων, σημείων πωλήσεων και αναλύσεις πωλήσεων.

Τα συστήματα είναι κατάλληλα για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

  • Υποστήριξης Βάσεων Δεδομένων (MIS).Έχουμε την δυνατότητα υποστήριξης μηχανογραφήσεις μεγάλων οργανισμών , και πρόσφορα υποστήριξης , για βάσεων δεδομένων , MS ACCESS και
  • Υποστήριξη υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Online Services για  την ομάδα σας να κάνει κοινή χρήση και διαχείριση πληροφοριών και εγγράφων σε μια τοποθεσία στο Web.

 

 

Τμήμα ιστοσελίδων

 

Η ομάδα αυτή καλύπτουν όλο το φάσμα της on-line επικοινωνίας. Εμπειρία και γνώση συνδυάζονται αρμονικά με πρωτοτυπία και αποτελεσματικότητα για την κατασκευή ιστοσελίδων που να είναι εύκολες και φιλικές στη χρήση τους.Υποστηρίζουν πολυγλωσσικό περιεχόμενο. Διαθέτει μεγάλο εύρος λειτουργιών και δυνατοτήτων. Επεκτείνεται εύκολα με οποιαδήποτε νέα λειτουργία μελλοντικά θελήσετε,

 Έχει αναπτυχθεί με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και ασφάλεια

 

 

 

 

Δημιουργία Διαχείριση και Εκπαίδευση για Βάσεις δεδομένων

 

t-Accounting

t-Pos

t-CRM

t-Commerce

t-Doctors Appointments

t-Costing Constrictions

 

Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων

Office 2007

Office 2010

Office 2013

Office 365 (από Σεπτέμβριο)

 

Πρόσθετα Βάσεων Δεδομένων

Οθόνη Αφής

Bar Code

Ζυγιστικό

Ένωση με Outlook

Ένωση με e-commerce solution

 

Οιαδήποτε βάση δεδηλωμένων βάση προσφοράς

 

Web Application

1.t-Presentation Slideshows ,  

2.t-Mobile presentation Slideshows

3.t-Presentation CMS

4.t-Mobile Presentation CMS

Web Application  Add on

·e-cart,

·e-cart wholesaler

·e-tickets-webform,

·e-faq,

·videos

·e listings

Web Application Themes

·Presentation theme

·Package 4 themes

·Package 12 themes

·Pay per theme