Αιτήματα Τακτικών

Επιχειρηματικές Τακτικές

Υποστήριξη για το Τμήμα καταχωρήσεων σας.

Διατηρούμε μια μικρή ομάδα από έμπειρους χρηστές . που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία σας για να σας βοηθήσουν , να εφαρμόσετε τις εφαρμογές , κατά το ξεκίνημα , αναλαμβάνοντας καταχωρήσεις με επίβλεψη.

Υποστήριξη για το Εκπαιδευτικό σας Κέντρο

Δυνατότητα παίδευσης προσωπικού, η καταρτίσεις ενδιαφερόμενων χρηστών. Για όλο το φάσμα των εφαρμογών Microsoft Office 2010, Photoshop ,Illustrator, Τεχνικές Φωτογραφίας, Λογιστική, εκμάθηση των προγραμμάτων, των συστημάτων τον ιστοσελίδων, και αλλά.

Υποστήριξη για το Τμήμα Βάσεων Δεδομένων (MIS)

Έχουμε την δυνατότητα υποστήριξης μηχανογραφήσεις μεγάλων οργανισμών , και πρόσφορα υποστήριξης , για βάσεων δεδομένων , MS ACCESS και Οι υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services βοηθούν την ομάδα σας να κάνει κοινή χρήση και διαχείριση πληροφοριών και εγγράφων σε μια τοποθεσία στο Web. Υποστήριξη υπηρεσίων Microsoft Windows SharePoint Services για  την ομάδα σας να κάνει κοινή χρήση και διαχείριση πληροφοριών και εγγράφων σε μια τοποθεσία στο Web

Υποστήριξη για το Τμήμα Φωτογραφίσεων , Γραφικών Προβολής της επιχείρησης σας

Σχεδιάζει φωτογραφίες, Βίντεο και γραφικά για την διάδοση του μηνύματος της επιχειρήσεις σας