Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε λογικές τιμές

Η Χ.Χ. Λογισμικό Τακτικών Επιχειρήσεων Ltd παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε λογικές τιμές για την συνεχή ικανοποίηση του πελάτη, δημιουργώντας τη σχέση που απαιτείται για την μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρίας μας και της δικής σας.

Επιχειρησιακό Λογισμικό, Τακτικές

 

Μειώστε το κόστος του τμήματος IT .Απλοποίηση και στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της πληροφορικής

 

Καθώς καλούνται να κάνουν περισσότερα πράγματα με λιγότερα μέσα, πολλά τμήματα πληροφορικής διαπιστώνουν ότι το κόστος διατήρησης απαρχαιωμένων επιχειρηματικών συστημάτων είναι απλώς εξαιρετικά υψηλό. Ωστόσο, το κόστος της μη ύπαρξης ενός συστήματος – ή της ύπαρξης λάθους συστήματος – μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Με τα σωστά εργαλεία, μπορείτε να περικόψετε πολλές από τις δαπάνες που σχετίζονται με το τμήμα πληροφορικής.

Ελέγξτε το κόστος πληροφορικής με μία επιχειρησιακή λύση που μπορεί να σας βοηθήσει:

 • Να διαχειριστείτε πιο εύκολα δεδομένα τόσο κατά την αρχική υλοποίηση της λύσης όσο και κατά τη διασύνδεση ετερόκλητων συστημάτων.
 • Να εκμεταλλευτείτε ικανότητες των εργαζομένων που διαθέτουν ήδη, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του χρόνου εκπαίδευσης για το νέο προσωπικό του τμήματος πληροφορικής.
 • Να απλοποιήσετε και να εκσυγχρονίσετε συχνές εργασίες πληροφορικής, παρέχοντας λειτουργίες αυτοεξυπηρέτησης.
 • Να μειώσετε τις απαιτήσεις υποστήριξης, εξαλείφοντας τη διπλή καταχώριση δεδομένων.
 • Να ενοποιήσετε το σύστημα βάσεων Δεδομένων με τις υφιστάμενες εφαρμογές του τμήματος πληροφορικής για να αυξήσετε την παραγωγική χρήση και να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της επένδυσης (ROI).

Οι λύσεις CC Business Tactics Software Ltd δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν τις ομάδες IT να απλοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις συχνές εργασίες τους, να διευκολύνουν την ενοποίηση συστημάτων ώστε η επιχείρησή σας να λάβει τα μέγιστα οφέλη από τις υφιστάμενες επενδύσεις ΙΤ και να βοηθήσουν στη μείωση των δαπανών. Μάθετε με ποιον τρόπο:

 • Οι λύσεις CC Business Tactics Software Ltd λειτουργούν σε προϊόντα της Microsoft που μπορεί ήδη να χρησιμοποιείτε, όπως τα Microsoft Access, Word Documents, Excel Workbooks-survey, PowerPoint presentation,One Note Notebook κτλ.
 • Αξιοποιώντας τους διακόμισες και τις άδειες χρήσης που ήδη υπάρχουν, η επιχείρησή σας μπορεί να επιτύχει μείωση του συνολικού κόστους κτήσης.
 • Επεκτείνοντας τη λύση ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ με μία σειρά από εργαλεία που επιτρέπουν την ταχύτατη ενοποίηση με εξωτερικές πηγές δεδομένων, όπως υπηρεσίες Web και παλιές εφαρμογές.
 • Οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των λύσεων CC Business Tactics Software Ltd είναι ήδη διαθέσιμες—συχνά από το υφιστάμενο προσωπικό του τμήματος πληροφορικής.
 • Διαχειριστείτε εύκολα προσαρμοσμένες διατάξεις και τροποποιήσεις, εκμεταλλευόμενοι την ανοιχτή Software Oriented αρχιτεκτονική.
 • Παρέχοντας στους εργαζόμενους πλούσια χαρακτηριστικά αυτοεξυπηρέτησης και εύχρηστα εργαλεία για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών που συνήθως επιβαρύνουν το τμήμα πληροφορικής, όπως η ενημέρωση των προσωπικών πληροφοριών και οι εργασίες αναφοράς.
 • Προσαρμόστε γρήγορα το σύστημα ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ για να εξυπηρετήσετε νέες εταιρείες ή πολλαπλές τοποθεσίες.

 

Ανταποκριθείτε στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες

 

Η γρήγορη ανταπόκριση στις επιχειρηματικές ανάγκες μπορεί να είναι το κλειδί για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, τα «άκαμπτα» συστήματα πληροφορικής μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο. Ένα σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ) που είναι απλό και εύχρηστο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και να βοηθήσει την επιχείρησή σας να επιτύχει την ευελιξία που χρειάζεται.

Η επιχείρησή σας μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες με μια λύση που επιτρέπει στην ομάδα πληροφορικής:

 • Να προσαρμόζει εύκολα τις φόρμες και τις οθόνες που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι – ανάλογα με το ρόλο τους.
 • Να δημιουργεί ταχύτατα αναφορές για την ικανοποίηση νέων πελατών ή αναθεωρημένων απαιτήσεων χρηστών.
 • Να εκμεταλλεύεται έτοιμες υπηρεσίες Web και συνδέσεις, ώστε να προσθέτει τα απαραίτητα νέα χαρακτηριστικά.
 • Να προσθέτει νέες επιχειρηματικές μονάδες και εταιρείες που προκύπτουν από συγχωνεύσεις, εξαγορές ή ανάπτυξη, σε μία κεντρική υλοποίηση ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ.
 • Να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του προσωπικού με εύχρηστα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
 • Να προσθέτει νέες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών ειδικά προσαρμοσμένων για συγκεκριμένους κλάδους..
 • Να αναπτύσσει πρόσθετα, με πλούσιες δυνατότητες προσαρμογής, χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας γνώριμα εργαλεία ανάπτυξης, ώστε να μεταφέρει τη λύση ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ σε ένα νέο επίπεδο.

Οι επιχειρηματικές λύσεις CC Business Tactics Software Ltdμπορούν να βοηθήσουν την ομάδα πληροφορικής να δημιουργήσει το ευέλικτο περιβάλλον IT που έχει ανάγκη η επιχείρησή σας. Μάθετε με ποιον τρόπο:

 • Αξιοποιώντας ένα περιβάλλον ανάπτυξης που βασίζεται σε αντικείμενα και το συμπαγή πηγαίο κώδικα για σύνδεση με άλλα συστήματα.
 • Διαμορφώνοντας και προσαρμόζοντας τα συστήματα χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον ανάπτυξης ανοιχτής αρχιτεκτονικής που βασίζεται σε αντικείμενα.
 • Τροποποιώντας τις οθόνες χωρίς να αλλάξει ο υφιστάμενος κώδικας.

Εφαρμόζοντας επιχειρηματική λογική για την αυτοματοποίηση λειτουργιών με τη χρήση ενός ενσωματωμένου περιβάλλοντος προγραμματισμού.