Υποβολή αιτήματος Ανάλυση στόχων σε σχέση με μάρκες προϊόντα τμήματα, με ζητούμενο την περεταίρω εμβάθυνση