Υποστήριξη για το Τμήμα καταχωρήσεων σας.

Διατηρούμε μια μικρή ομάδα από έμπειρους χρηστές . που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία σας για να σας βοηθήσουν , να εφαρμόσετε τις εφαρμογές , κατά το ξεκίνημα , αναλαμβάνοντας καταχωρήσεις με επίβλεψη.

Διατηρούμε τμήματα  έρευνες και επαγγελματίες συμβούλους  , που ασχολούνται με Φορολογική Λογιστική IR1 ,Ανάλυση Λογιστικών βιβλίων, Λογιστική  για σκοπούς ΦΠΑ, Λογιστική για δημιουργία Προϋπολογισμών.

Γνωστοποιούμε στην επιχείρηση σας πληροφορίες που έχουν σχέση με τα δεδομένα και τον κλάδο σας, η βάση μας είναι η επικοινωνία με αυτήν το λογισμικό που εγκαταστήσουμε στην εταιρία αποκτά άλλη διάσταση.