Υπηρεσία μοντελοποίησης επιχειρήσεων , βάση της κινητικότητας δεδομένων και αναλύσεων, δημιουργούμε στρατηγικές και τακτικές

Χαρτοφυλάκιο εταιρικών  υποθέσεων

Βοηθούμε την επιχείρηση σας να δημιουργήσει Χαρτοφυλάκιο μελέτης εταιρικών  υποθέσεων. Καθορίζοντας το ROI(επιστροφή επένδυσης),την  ποσοτικοποίηση κινδύνων, αξιολόγηση περιορισμών, μελετώντας ένα σύστημα , την κατάρτιση σχεδίων επίλυση προβλημάτων από τους περιορισμούς ,βελτίωση αύξηση της απόδοσης του συστήματος .

Πρότυπο Επιχειρησιακού καμβά (εκκίνησης επιχειρήσεων )

Με την εγκατάσταση ενός λογισμικού , η την λειτουργιά μιας ιστοσελίδας , χρειάζεται η μελέτη του πρότυπο επιχειρησιακού καμβά της εταιρίας σας. Στοιχεία  οπός η κύρια εργασία-η δραστηριότητες, βασικοί συνεργάτες ,διάρθρωση του κόστους οι πελατειακές σχέσεις, τα κανάλια επικοινωνία. Αξιόλογη επίδειξη προϊόντων , με αξία για τον πελάτη (Value Proposition ) ροές εσόδων     κατηγορίες- ακροατήρια πελατών. Στο μεν λογισμικό με τα τιμολόγια  πωλήσεων η οι έγραφες εσόδων και εξόδων ,συνδέονται για να προκύψουν εκθέσεις και να στοιχειοθετηθούν έρευνες . Ενώ στις ιστοσελίδες μετατρέπονται σε σενάρια επικοινωνίας. Το πρότυπο επιχειρησιακού καμβά είναι πολύ χρήσιμο κατά την εγκατάσταση λογισμικού, η την δημιουργία ιστοσελίδας. (impimetation period)

 

Τμηματοποίηση αγοράς –ακροατηρίου

Με την βοήθεια του τμήματος πολώσεων σας και τεχνογνωσίας από εμάς προσμετρούμε το ερώτημα: οι προσπάθειες σας απευθύνονται στο κατάλληλο κοινό, ποιοι είναι οι πελάτες-στόχος και με πιο τρόπο πετυχαίνουμε προσεγγίσεις.

 

Ανάλυση Σκοπιμότητας

Ολοκληρωμένη μελέτη του κλάδου και εκτίμηση της αγοράς , αγοραστικής δύναμης. Συνδυασμός εξωτερικών δεδομένων με αυτά που προκύπτουν από το λογισμικό πωλήσεων, λογιστηρίου και ιστοσελίδων

Μια ανάλυση σκοπιμότητας προσδιορίζει σωστά  ένα επιχειρηματικό μοντέλο νωρίς και έτσι μειώνει τον κίνδυνο κατασπατάληση της επένδυσης