t-invoicing-cashier

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης καταστημάτων λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Είναι έτοιμο για Touch Screen Retail  σε περίπτωση συνδυασμού Hardware που επιτρέπει μικρά σημεία λιανικής πώλησης με απλό, φιλικό και εργονομικό τρόπο να δίνουν λύσεις. Χειρισμός με οθόνη αφής χρίση scanner, εκτυπωτή POS,  εκτυπωτή εκθέσεων.

Η λύση t-invoicing_cashier είναι ένας μοναδικός συνδυασμός που η εγκατάστασή του αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος, ενώ τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του διασφαλίζουν τα μέγιστα επιχειρηματικά οφέλη της επένδυσης.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

1.Εργονομική και εύκολη διαδικασία πώλησης, συνεχής και απρόσκοπτη ροή πωλήσεων, ταχύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη. Ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης πολλαπλών ταμείων.Σύστημα διαχείρισης ταμείου 1, και ταμείου 2, η φιλοσοφία είναι να μπορετέ να έχετε δυο σημεία, στα όποια υπάλληλοι του μπορούν να πουλούν απευθείας στους πελάτες , και ταυτόχρονα να ενημερώνεται το σύστημα σας, χωρίς να μπορούν να σκαλίζουν για θέματα που δεν τους αφορούν, επίσης υπαρχή ο χρήστης ταμείων ο όποιος μπορεί να διορθώνει τα τιμολόγια.

2. Επεξεργασία δημιουργία προϊόντων, δημιουργία σεναρίων ρύθμισης τιμής , κοστολόγησης , επαναϋπολογίσου τιμής, τακτικής  εύκολη εκτύπωση  ετικετών για τα  προϊόντα. Εύκολες, γρήγορες, ακριβείς και ασφαλείς αλλαγές τιμών μείωση του κόστους και αύξηση των πωλήσεων.

3.Απόλυτη ασφάλεια κατά τη διαδικασία της πώλησης και αποφυγή λαθών που ζημιώνουν την επιχείρηση. Πλήρης έλεγχος σημείων και διαδικασιών πώλησης καθώς και ταμιών . Ο καθένας από τους χρηστές μπορεί να κλίση το δικό του ταμείο. Ο διαχειριστής των ταμείων μπορεί να κλήση και τα δυο ταμία

4. Ανάλυση διαχείρισης αποθεμάτων και μείωση κόστους λειτουργίας μέσω μείωσης των τηρουμένων αποθεμάτων ειδών (stock). Ισοζύγιο Εμπορευμάτων, με εκτυπωμένα γραμμικούς κωδικούς ,εκτιμούμενο κέρδος ανά προϊών Δυνατότατα εκτύπωσης ισοζυγίου όλον τον έγγραφων για τα αποθέματα. Φόρμα ισοζυγίου προϊόντων από μέχρι με δυνατότητα φλιταρίσματος προϊόντων, ομαδοποίησης μαζική  εύρεση και διόρθωση, Εύρεση προϊόντος. Έκθεση προϊόντος

 

 

 

5.Ευέλικτος και γρήγορος τρόπος αναπλήρωσης αποθεμάτων ,Στον συστμα διαχείρισης , έχουμε πρόσβαση για άλλες αναγκαίες πληροφορίες του συστήματος , οπός περίοδος, μοντέλα κοστολόγησης, Σημεία υπηρεσιών, σημεία έκδοσης, τιμολογίων , περίοδοι ΦΠΑ.  Για την έκδοση εκθέσεων για τον λογιστή,Τακτικές όνομα τακτικής σε σχέση με περίοδο επιχειρηματικής δράσης, Μάρκα ονομασία και συγκεκριμένα χαρακτήριστικα που την προσδιορίζουν , δημογραφικά, περιστασιακά, λειτουργικά, προσωπικά, αγοραστικά κτλ. Εποχή πχ Αρχή της σεζόν, η διαφημιστική  καμπανιά διπλανού καταστήματος, στολίσματα και εκδήλωσης δημαρχείου , κτλ

6.Ανεκτίμητο εργαλείο για την επιλογή, ανάπτυξη και υλοποίηση πολλαπλών μοντέρνων μεθόδων και πολιτικών Marketing Αναλύσεις και διαχείριση Πωλήσεων

Πλατφόρμα έτοιμη για να δεχτεί εκθέσεις αναφορικά με επιπρόσθετες διαχειρίσεις με επικέντρωση στις Πωλησεις.

7.Αποθήκευση και δυνατότητα ανάκλησης και αξιοποίησης όλων των ιστορικών και στατιστικών στοιχείων

8.Διαχείριση εφαρμογής , σχεδίων ασφάλειας και ρόλων χρηστών. Όλοι η οργάνωση για την ασφάλεια του συστήματος σας , από εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε νέους ρόλους από υφιστάμενες  φόρμες , η να προσθέτοντας καινούρια στοιχειά να τα κάνουμε ορατά γι συγκεκριμένους ρόλους μόνο. Το βασικό σενάριο ρολών που έχει στήθη το υφιστάμενο, θεωρεί ότι η εταιρία σας αποτελείται από τον ιδιοκτήτη , ένα χειρίστη αποθήκης και χοντρικής, και ενός ταμείου λιανικής με δυο βάρδιες.

 

Εφαρμογές

Τα συστήματα t-invoicing_cashier χρησιμοποιούνται εύκολα και από τους πελάτες και από το προσωπικό των ταμείων.

Καταστήματα Λιανικής Περίπτερα, Mini markets, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα υπόδησης, καταστήματα καλυντικων,Φούρνοι, Fast Foods / Έτοιμο φαγητό / Cafe

Χώροι εστίασης / Εστιατόρια / Bars, Φαρμακεία.