Υποστήριξη για το Τμήμα Βάσεων Δεδομένων (MIS)

Έχουμε την δυνατότητα υποστήριξης μηχανογραφήσεις μεγάλων οργανισμών , και πρόσφορα υποστήριξης , για βάσεων δεδομένων , MS ACCESS και Οι υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services βοηθούν την ομάδα σας να κάνει κοινή χρήση και διαχείριση πληροφοριών και εγγράφων σε μια τοποθεσία στο Web.

 

Υποστήριξη για το Εκπαιδευτικό σας Κέντρο

Τεχνικής Υποστήριξης, και κατάρτιση γραφέων  για διαφορετικούς ρόλους. Δυνατότητα παίδευσης προσωπικού, η καταρτίσεις ενδιαφερόμενων χρηστών. Για όλο το φάσμα των εφαρμογών Microsoft Office 2010+, Office 365, SharePoint ,Photoshop ,Illustrator, Τεχνικές Φωτογραφίας, Λογιστική, εκμάθηση των προγραμμάτων, των συστημάτων τον ιστοσελίδων, ερευνά στο διαδίκτυο, εκπαίδευση για τα μέσα  κοινωνικής δικτύωσης για επιχείρησης και αλλά.

Υποστήριξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Υποστήριξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδων , δημιουργία Ε-ηλεκτρονική διήθηση. Κατοχύρωση ονόματος ιστοσελίδας